Perbezaan Sebatian Karbon Organik dan Bukan Organik

Bilangan sebatian karbon di dunia sangat besar, ini kerana atom karbon mudah mengikat kovalen dan menghasilkan molekul dengan pelbagai rangkaian karbon. Pembentukan sebatian organik memerlukan tenaga. Sebagai contoh pembentukan kanji dalam proses fotosintesis yang memerlukan cahaya matahari sebagai sumber tenaga dan klorofil sebagai pemangkin.

Perbezaan sebatian karbon organik dengan sebatian karbon tak organik

Tiada Sebatian Karbon Organik Sebatian Karbon Anorganik
1 Berasal dari makhluk hidup Berasal dari benda tak hidup
2 Titik didih dan titik cairnya rendah Titik didih dan titik cairnya tinggi
3 Tidak tahan terhadap pemanasan Tahan terhadap pemanasan
4 Tidak dapat menghantarkan panas atau elektrik Pada umumnya dapat menghantarkan panas atau elektrik
5 Dapat membentuk rangkaian karbon Tidak dapat membentuk rangkaian karbon
6 Umumnya tidak larut dalam air tetapi boleh larut dalam pelarut organik Umumnya larut dalam pelarut air

Persamaan sebatian karbon organik dengan sebatian karbon bukan organik

Dalam sistem berkala, unsur karbon terletak di tengah. Oleh itu, dalam tempoh elemen karbon memerlukan peralihan dari logam ke sifat bukan logam. Ini menyebabkan unsur karbon mempunyai sifat unik. Dengan menggunakan senarai elektronegativiti, ia boleh digunakan untuk meramalkan apa jenis ikatan berlaku, sama ada ikatan ionik atau kovalen. Ikatan ionik berlaku apabila, perbezaan dalam elektronegativiti antara dua atom adalah sama atau lebih besar daripada 1.7. Ikatan kovalen berlaku apabila elektronegativiti pembezaan kedua-dua atom kurang daripada 1.7.

Atom karbon elektronegativiti ialah 2.5. Ia adalah pertengahan antara elektronegativiti tertinggi dan terendah. Perbezaan dalam elektronegativiti atom karbon dengan atom karbon adalah sifar. Atom karbon dan atom hidrogen adalah 0.4, dan antara atom karbon dengan atom klorin adalah 0.5. Oleh itu, atom karbon hampir tidak membentuk ikatan ionik dengan elemen lain. Sebilangan sebatian karbon organik dan sebatian karbon bukan organik sama-sama kovalen.